Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara Jiyeon, Dani-гаас болж хамтлагаасаа гарахуу?
 • T-ara Jiyeon, Dani-гаас болж хамтлагаасаа гарахуу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.10 AM (2013-02-14)
  http://static.allkpop.com/wp-content/uploads/2012/07/20120714_tara_dani1-460x325.jpg

  Т-ара хамтлагийн гишүүд олон дахин солигдож байдаг хэдий ч нүүр царай нь болсон Jiyeon Dani-гийн бүдүүлэг ааш болон өөрийнх нь байр суурь дээр суун хамтлагийнх нь итгэлийг хүлээж авж байгаад нь үнэхээр дургүй нь хүрч байгаа гэнэ.

  Энэ мэдээлэл гэнэт вэб сайтуудаар тархсан бөгөөд яг баттай гэдэг нь мэдэгдэхгүй байгаа ажээ.  Яг гол  шуугийн тарьсан  мэдээ нь Жиёон  Мөрөөдлөөс ч илүү 2т тоглосноос хойш —>Соло дуучин <— болно гэх цуурхалд учир байна. Өөрөө ч гэсэн тэгэх хүсэлтэй байгаа. Анхнаасаа Даниг хамтлагт орж ирснээс хойш Жиёоны ааш хэсэгтээ өөрчлөгдсөн. Т-ара хамтлаг Жиёоныг алдах уу? Даниг алдах уу? Эсвэл ууган гишүүн Жиёоноо авч үлдэхийн тулд Даниг хөөх үү? Хамтлаг ахин нэр хүндээ унагах уу? [Миний бодол: Энэ мэдээг саяхан олж уншлаа. Үнэхээр шоконд орлоо. Энд итгэхгүй байгаа хэдий ч шуугиан ихээр тарьсан мэдээ байна.]

  Сэтгэгдлүүд:

  Жиёон угаасаа ингэж маягладаг ш дээ. Бас л нэг од болж шуугиан тарих гээ биз! Итгэх арга алга. Түүнээс болж дандаа гишүүд нь гардаг биз дээ. Утгагүй юм аа…. [+258.213]

  o.O ??? Юу гэнэ ээ? Т-ара хамтлаг яг яачаад байгаам бэ? Тэд өөрсдийн чадлаар өндөрлөгт хүрсэн гэтэл одоо Жиёоноос болооод ахиад өндөрлөг дээрээс буух юм уу? [+125.258]

  Арай дэнднээ. Нэг авьяаслаг охинийг ахиад л унагах нь гэхдээ Жиёон байхгүй бол хамтлаг нэг ёсны утгагүй аль талд нь орохыг ч мэдэхгүй байна.[+85.256]

  Жиёоныг нь Соло дуучин болно гэвэл сонсох хүн байгаа байхаа гэж найдья. Хамтлагтаа байсан нь дээр. Дани ч мөн адил.Жиёон маяглах хэрэггүй [+12.456]

  Тэнэг Жиёон тэнэг……… [+2.500]  By
  : http://mnkoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-14) Ïðîñìîòðîâ: 977 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû