Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Nichkhun-ийн завсарлага дуусжээ
 • Nichkhun-ийн завсарлага дуусжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.36 PM (2012-10-06)
  http://img.ohkpop.com/2012/10/05/gH68CO34.jpg

  Nichkhun-ийн завсарлага дууссан байна. Nichkhun MBC 'KOICA's Dream' нэвтрүүлэгт оролцхоор болжээ. Энэ нэвтрүүлэг дээр одууд ядуу буурай оронд очиж тусалдаг талаар харуулдаг юм. MBC-ээс "Бид түүнийг урьж байж оролцуулхаар болсон. Түүний хийсэн маш олон хандив тусламжийн ажилуудыг бид муддэг учраас урьсан. Нэвтрүүлгийн уриа түүнд таалагдсан учраас тэр оролцхоор шийдсэн" гэжээ. 10-р сарын 5нд Khun Tanzania улсруу явах бөгөөд 15 хонгийн турш энэ улсын 400 гаруй хүмүүст туслах юм байна. Мөн энэ нэвтрүүлэгт Taecyeon оролцох бөгөөд энэ 2оос гадна Lee Tae Ran, Park Sung Woon, Kim Hyuk нар 23 ажилчинтай явна.


  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: crystal (2012-10-06) Ïðîñìîòðîâ: 585 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû