Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'Star King'-д 2PM, Leeteuk нар оролцоно
 • 'Star King'-д 2PM, Leeteuk нар оролцоно 2 CommentsÄîáàâèë Guest  11.54 AM (2012-10-27)


  Татвараас зайлс хийсэн хэрэгт ороод байсан хөтлөгч Kang Ho Dong 'Star King' нэвтрүүлгээ эргээд хөтлхөөр болсон. Тэгвэл түүний амралтын дараа хөтлөх 'Star King'-ийн анхны нэвтрүүлэг дээр 2РМ-ийнхан болон цэрэгт явах гэж байгаа Leeteuk нар оролцох нь ээ. Харамсалтай нь 2РМ-ээс Nichkhun энэ нэвтрүүлэгт оролцохгүй юм байна. Kang Ho Dong-тай маш сайн харилцаатай байдаг Nichkhun яагаад орохгүй нь олон хүмүүсийн гайхширлыг төрүүлж байна. Мөн энэ нэвтрүүлгийн зураг авалт Leeteuk-ийн цэрэгт явхын өмнөх өдөр болох юм байна. Харин энэ анги 11-р сарын 10нд цацагдана.

  http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-27) Ïðîñìîòðîâ: 623 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 2


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: sirena lee

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.177  |  Огноо: (2012-10-27)

  (Sirena) | 2012-10-27 | Бямба|6.45 PM
  shine angiudiig n uzhiimsan

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: bilguun bayarsaihan

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.22.2  |  Огноо: (2012-10-27)

  (Zip) | 2012-10-27 | Бямба|4.18 PM
  star king uzneh yumsoon

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû