Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sooyoung-ийг жүжигчин Won Bin-той үерхэж байгаа гэсэн цуурхалыг сонсоод гишүүд яаж хүлээж авав?
 • Sooyoung-ийг жүжигчин Won Bin-той үерхэж байгаа гэсэн цуурхалыг сонсоод гишүүд яаж хүлээж авав? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.45 PM (2013-01-09)

  http://gokpop.org/zurag1/photo6/11-1-2012_11-14-13_AM.png

  Нэгэн ярилцлагын үеэр тэднээс үерхэлийн тухай асуухад: Бид худал гэдгийн маш сайн мэдэж байсан учраас маш их инээсэн...

  Таэёон:Бид үргэлж л харилцан ярилцдаг  Бид тэр мэдээний талаар ярьж их инээсэн Бидний хувьд тэр инээд бол үнэхээр итгэмээргүй зүйл байсан учраас тэр харин Sooyoung-ийн хувьд энэ нь жоохон зовоосон хэрэг байсан.

  Sooyoung: Эхэндээ би үүнийг хөгжилтэй л гэж бодсон учир нь би Won Bin ахтай ганц ч удаа уулзаж байгаагүй бас түүнтэй нэг газар ч хамт байж үзээгүй. Би үнэхээр гайхсан эхэндээ надад энэ цуурхал таалагдаж байсан Тэгэхдээ цуурхал бүр ардаасаа ямар нэгэн юмыг дагуулдаг учир надаа цаашид нээх таалагдхаа больсон. Би энэ цуурхал худал гэдгийг мэдэж сайнаар төгссөнд баяртай байгаа. Бас Won Bin-тэй нэр холбогдсон нь нэр төрийн хэрэг тэгэхдээ тэр миний ideal залуу биш гэсэн байна.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-09) Ïðîñìîòðîâ: 591 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû