Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD Jessica хамгийн их ододтой нэр холбогддог
 • SNSD Jessica хамгийн их ододтой нэр холбогддог 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.36 PM (2013-03-10)

  Түүнийг мэс засал хийлгэсэн гэж зарим хүмүүс хэлсэн үнэн худлаа болохийг бид мэдэхгүй.  Эхний хүн  бол Superjunior Donghae  юм . Энэ зургийг тэр өөрөө үгүйсэгдэг ч фэнүүд нь үнэн гэдгийг мэднэ . Jessica -g  дэбүт хийхийх нь omno   үэрхэж байсан гэдэг  яриа байдгийн байна .

  Дараагийн хүн бол бас л   Super junior Kim Heechul      юм . Энэ 2ийг маш сайн найзууд мөн хуурай ах дүүс гэсэн боловч зарим хүмүүс итгэдэггүйн байнаа.Тэгээд орууллаа. та бухэн юу гэж бодож байна ? энэ 2 үнэхээр үэрхэж байсан болов уу ?

  Дараагийн хүн    Shinee Jonghyun     юм. Хүмүүс энэ 2ийг бас үэрхдэг хэмээн нэг хэсэг шуугиж байсийн байна. тэхдээ   одоо  Jonghyun maani Shin se kyung-tai   болзож байгаа билэээ.  Дараагийн хүн   өмнө нь   DBSK hamtlagt  байж байгаад  түсдааа болсон JYJ hamtlagiin    гишүүн Jaejoong    юм . Энэ 2ийг үэрхдэг байсан эсэхийг нь  сайн мэдэхгүй байна. Та бүхэн юу гэж бодож байна саналаа хэлээрэй .


  Дараагийн хүн бол 2PM hamtlagiiin  гишүүн Oh Teacyeon юм . Энэ 2ийг одоо болзож байгааа гэх бөгөөд   японд  уулзаж байсан хэмээн яарилцацгааж байна . 3 дах зураг нь японд байхад ни авсан зураг гэжээ. Gevch  энэ 2ийн агэнтлагийнх нь зүгээс зүгээр л ойрийн харилцаатай найзууд хэмээжээ. Үнэн боловуу?

   та бүхэн юу гэж бодож байна саналаа хуваалцаарай . Жэссика гэдэг хүн үнэхээр эд нартай болзож байсан уу ? эсвэл хүмүүсийн цуу яриа юу?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-10) Ïðîñìîòðîâ: 840 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû