Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн гишүүдийн сонирхолтой зуршлууд
 • SNSD-ийн гишүүдийн сонирхолтой зуршлууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.53 PM (2013-03-24)

  Girls’ Generation хамтлагийн гишүүдийн үргэлж хийдэг сонирхолтой үйлдлүүдийг хүргэж байна.  ♥ Taeyeon: Үргэлж хүүхэлдэй үнсдэг. Хүүхэлдэйнд нь түүний уруулын будаг үлдсэн байдаг.

  ♥ Tiffany: Үргэлж хумсаараа тоглодог. Их өнгөлөг хумстай.

  ♥ Yuri: Үргэлж цонхоор харан зогсдог. Ханах хүртлээ.

  ♥ Yoona: Үргэлж хацраараа тоглодог.

  ♥ Jessica: Гишүүдээсээ сэрээхгүй байхыг гуйгаад унтдаг.

  ♥ Hyoyeon: Ямар нэг зүйлийг хүлээж байхдаа үргэлж эрүүгээрээ тоглодог.

  ♥ Sunny: Өвөл шорт өмсдөг.

  http://1.bp.blogspot.com/-5RcrHze4uTU/TvXFJRmmW2I/AAAAAAAAG1A/EU6hehCNynw/s1600/1324708209_22200029-3.jpg

  ♥ Sooyoung: Хангалттай гэж хэлэх хүртлээ хөлөө барин зогсдог.

  ♥ Seohyun: Үргэлж нүүрэндээ энгэсэг түрхдэг.

  http://images2.fanpop.com/image/photos/13100000/SNSD-members-eothjout-make-up-girls-generation-snsd-13113991-450-614.jpg  By: http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-24) Ïðîñìîòðîâ: 685 | Ðåéòèíã: 3.8/5
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû