Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ийн гишүүд YoonA-г ямагт тэргүүлдэгтэй эвлэрсэн
 • SNSD-ийн гишүүд YoonA-г ямагт тэргүүлдэгтэй эвлэрсэн 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.07 PM (2013-03-21)


  MBC телевизийн ‘Radio Star‘ нэвтрүүлэгт Girls’ Generation  охидууд маань оролцсон.Нэвтрүүлгийн үеэр хамтлагын бусад гишүүд Юна – гямагт үлдсэн 8 гишүүдээс тэргүүнд явдаг гэдгийг өөрсдөдөө хүлээн зөвшөөрсөн гэж ярьжээ.

  Асуухад, "Юна үргэлж багынхаа номер 1т байдаг.Энэ үнэн үү?” гэж асуужээ.
  Хөтлөгч Yoo Se Yoon "Энэ зүйлийг яаж мэдсэн юм бэ?” гэж асуухад Hyoyeon хэлэхдээ "Энэ тодорхой биш гэж үү?” гэж хэлжээ. Хөтлөгч Kim Kook Jin хэлэхдээ "Hyoyeon шши, Чи түүнтэй тэмцэхийг хүсч байгаагүй гэж үү?” гэж асуухад хөтлөгч Kyuhyun нэмэн "Hyoyeon орлогын талаар ярихдаа сэтгэл хөдлөлөө барьж чаддаггүй юм”, гэж хүмүүсийг инээлгэжээ.
  Хөтлөгчид, "Хэрвээ Юна 1т байдаг юм бол драаагын 8н байрыг байрлуулмаар байна” гэжээ.Бусад 8гишүүд  "Бид бүгд ижилхэн хөөрхөн.” гэж хариулжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-21) Ïðîñìîòðîâ: 682 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû