Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD-ээс хэн нь соло уран бүтээлчээр амжилт олох вэ?
 • SNSD-ээс хэн нь соло уран бүтээлчээр амжилт олох вэ? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.03 PM (2013-02-06)


  SNSD-ээс хэн нь соло уран бүтээлчээр амжилт олох вэ?


  1. Taeyeon

  tumblr_m3lz05jjj81r9tvyxo2_500

  Түүнийг хүмүүс гайхалтай хоолойгоор нь сонгожээ. Мөн түүнийг хэрвээ цаашид соло дуучнаар явбал IU-гийн хэмжээний, магадгүй түүнээс ч илүү амжилт олно гэсэн байна.

  2. Yuri

  Түүнийг Taeyeon шиг хүчтэй хоолойтой биш ч тайзан дээр биширмээр харагддаг, үзүүлбэрээ маш сайн үзүүлдэг хэмээн санал өгөгчид үнэлсэн байна.

  3. Seohyun

  Angel

  Seohyun энэ санал асуулгад 3 дугаар байранд оржээ. Түүнийг үнэхээр сэтгэл татам хоолойтой, мөн хөгжмийн авъяастай, соло карьераар амжилт олох магадлал өндөртэй гэж үзжээ. Харин зарим хүмүүс түүнийг МС эсвэл алдартай төгөлдөр хуурч болж чадна гэж үзсэн хувилбар ч байна.

  Sooyoung, Yoona: Топ модел, алдартай жүжигчин

  Hyoyeon: BoA шиг гайхалтай бүжигчин

  Tiffany, Jessica: Сайн дуучин, топ модел

  Sunny: Сайн дуучин, магадгүй ямар нэгэн бүтээгдэхүүний нүүр царай болж магадгүй гэж тодорхойлжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-06) Ïðîñìîòðîâ: 552 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû