Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü SNSD дэлхийг тойрон аялал тоглолтоо хийхээр бэлтгэж байна
 • SNSD дэлхийг тойрон аялал тоглолтоо хийхээр бэлтгэж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.26 PM (2013-05-03)

  SNSD хамтлагийн охид Дэлхийг тойрон 2 дахь аялан тоглолтоо хийхээр зэхэж байна.

  Girls’ Generation 2 дахь World Tour-ын эхний зогсоол 7-р сарын 23 болон 24 нд Сөүлийн Olympic Park-т байх нь. Сөүлийн дараа Tokyo, Bangkok, Taipei, Nanjing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Manila гэх мэт улсуудаар аялан тоглолтоо хийх нь.

  Kuala Lumpur-т болох тоглолт Putra Indoor Stadium-д 8-р сарын 24 нд буюу CNBLUE-гийн тоглолттой давхцаж байгаа юм. Тиймээс албан ёсны товлогдсон хугацааг зарлагдтал хүлээх хэрэгтэй. Мөн тасалбарын тухай мэдээллүүд ч удалгүй гарах байх. Hong Kong-д 5 сард тоглогдох байсан ч нутаг дэвсгэрийн асуудлаас хамааран 7-р сар хүртэл хойшилжээ. Nanjing-д 8-р сард тоглолт болно.

  Тоглогдох газрууд:

  •Seoul, Солонгос – Olympic Stadium
  •Tokyo, Япон – Yoyogi National Stadium
  •Bangkok, Thailand – Impact Arena
  •Taipei, Taiwan – Taipei Arena
  •Nanjing, Хятад – Olympic Sports Center
  •Hong Kong, Хятад – Asia World Expo
  •Kuala Lumpur, Malaysia – Putra Indoor Stadium
  •Manila, Philippines – Araneta Coliseum  Source: http://snsdyuri125.wordpress.com/  Yuri-гийн монгол дахь фен блог.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-03) Ïðîñìîòðîâ: 439 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû