Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sistar, хамтлагийнхан юунаас болж уйлав
 • Sistar, хамтлагийнхан юунаас болж уйлав 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.30 AM (2013-02-17)

  htm_20130111164113c010c011

  Sistar, хамтлагийнхан Сурагчидийн хүйтэн хөндий байдлаас болон уйлсан байна. MNET -э "School of Rock – Energy Attack” шоунд оролцсон хамтлаг дуучид Солонгосын ахлах сургууль болон Коллэж-уудад зочилж өөрсдийгөө илүү сурталчилах боломжтой болдог юм байна.
  Sistar хамтлагийнханд энэ боломж олдож тэд Gyeonggi Suwon ахлах сургуульд очсон байна. Бүх гишүүд хүүхдүүдэд гэнэтийн бэлэг барьж байгаадаа баярлаж сэтгэл нь их хөдөлж байсан ч Хүүхдүүдийн хувьд тийм байсангүй.  Систарынхан хийдгээрээ үзүүлбэрээ маш сайн хийж дуусгасан боловч хүүхдүүдийн хувьд тийм ч сайхан байгаагүй бараг л тэднийг үл тоосон гэнэ. Тэд бүр орилж хашхирах нь байтугай алга таших нь ховор байсан гэнэ.  Ийм байдал  Sistar хамтлагийнханыг эвгүй байдалд оруулж тэд нулимс дуслуулсан гэнэ шүү.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-17) Ïðîñìîòðîâ: 751 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû