Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JYP entertainment Nichkhun-ны талаар мэдэгдэл хийлээ
 • JYP entertainment Nichkhun-ны талаар мэдэгдэл хийлээ 1 CommentsÄîáàâèë Guest  0.41 AM (2012-07-26)


  JYP entertainment Nichkhun-ны талаар мэдэгдэл хийлээ.

  JYP entertainment-ийнхан маань удахгүй болох тоглолтондоо бэлдэж байгаад бүгд хамт хоолонд орцгоосон тэр үеэр Nichkhun 2 шил пиво уусан. Тэгээд биднээс салаад нэг тийшээ явчихаад ирий гээд явсан энэ үед Nichkhun санамсаргүй мотоцикл унаж явсан хүнтэй мөргөлдсөн юм билээ. Биднээс салахдаа Nichkhun эв эрүүл зүгээр харагдаж байхаар нь машин барихыг нь зөвшөөрсөн юм. Ийм зүйл болсон нь бидний буруутай үйлдлсээс болсон ч байж магадгүй Nichkhun-ны бие сайн байгаа болохоор санаа зовсны хэрэггүй бас дахин дахин уучлал хүсий гэжээ..

  Мөн хүүгээ осолд орсныг сонсоод Nichkhun-ны аав нь тайландаас солонгост ирсэн байна...

  Nichkhun аавынхаа хамт  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-26) Ïðîñìîòðîâ: 959 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: NAGI

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.52  |  Огноо: (2012-07-26)

  () | 2012-07-26 | Пүрэв|3.59 PM
  MMMM ashgui de

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû