Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Shinee Minho-ийн царайлаг ах
 • Shinee Minho-ийн царайлаг ах 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.33 PM (2013-03-05)

  SHINee-н гишүүн Minho-ийн царайлаг төрх олон фенүүдтэй болход тусалсан, мөн түүний гэр бүлд сайн ген гүйсэн бололтой.

  Өнөөдөр, нэтизнүүдийн анхаарлыг татаад байгаа хүн бол Minho биш, харин түүний ах Choi Minsuk байлаа.

  Энэ зурагнууд нь олон нийтийн сайт дээр "Сөүл Их сургуульд сурдаг Minho-ийн ах” гэсэн гарчигтайгаар тавигджээ.

  Choi Minsuk-ийн анхаарал татаад байгаа зүйл бол зөвхөн сайхан төрх ч биш Солонгосын элит Их сургуульд сурдаг нь ч бас байлаа.

  "Тэр Minho шиг царайлаг төрхтэй юм.”, "Вов, царайлаг бас ухаантай.” гэн мэт зүйлс бичжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-05) Ïðîñìîòðîâ: 439 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû