Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü JYP Entertainment нэгэн нейтизенд арга хэмжээ авлаа
 • JYP Entertainment нэгэн нейтизенд арга хэмжээ авлаа 1 CommentsÄîáàâèë Guest  10.24 AM (2012-12-25)


  12-р сарын 24нд нэгэн нейтизен Suzy-ийн Twitter-лүү сонин зураг явуулжээ.

  Энэ нейтизен Suzy-ийн сурталчилгааны зургийг "хүчиндэж" байгаагаар зургаа авхуулаад Suzy-ийн twitter-лүү явуулсан байна.
  JYP Ent-ээс "Suzy-г шууд бусаар хүчиндэж байгаа нэгэн нейтизенийн зураг гарж интернетээр шуугиж байна. Suzy одоогоор насанд хүрээгүй ахлах сургуулийн сурагч учраас энэ хэрэг бол түүнийг шүүхэд өгөх хангалттай хэрэг. Энэ хэргийг илүү сайн мөрдөж байгаа" гэжээ. Одоогоор энэ нейтизенийн Twitter устгагдсан байгаа юм.

  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-25) Ïðîñìîòðîâ: 734 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.25.80  |  Огноо: (2012-12-26)

  (arma) | 2012-12-26 | Лхагва|8.18 PM
  ymr dontoi baliar amitan be

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû