Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Олон нийтэд Үзүүлэхийг хориглосон клипүүд
 • Олон нийтэд Үзүүлэхийг хориглосон клипүүд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.18 AM (2013-03-06)

  Солонгост үзхийг хориглосон клипуудын жагсаалтыг хүргэж байна.  Rain "Love Song”

  Шалтгаан : Клипийн эхэнд Rain зам дундуур гүйж байдаг, харин энэ нь Солонгост замын хөдөлгөөний маш ноцтой зөрчил юм. Магадгүй хүмүүс энийг зөвхөн клип гэдгийг ойлгоогүй байх л даа.

  SISTAR "How Dare You”

  Шалтгаан : Охидууд стриптизний багана дээр бүжиглэж байгаа юм. Клип нь гархаас ч өмнө энэ дууг агуулганаас нь болоод хориглож байсан.

  Lee Hyori "Chitty Chitty Bang Bang”

  Шалтгаан : Хүмүүс автобусан дотор бүсээ бүсэлгүй бүжиглэж байгаа, ахиад л замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчигдсөн, бас мэдээж гадаа бүжиглэж байгаа.

  Seungri – Strong Baby

  Шалтгаан : "crack” гэдэг үгийг хэрэглэсэн. "crack” нь хар тамхи хэрэглэхэд хүргэдэг.  -.-

  T.O.P  "Turn It Up”

  Шалтгаан : Дууны үгэнд Louis Vuitton, Dior, Alexander McQueen, и Dolce & Gabbana гэх брендүүдийн нэр хэрэглэгдсэн. Энэ шалтгаанаас болоод бас Se7en -ий хэдэн дуу хориглогдож байсан.

  GD and T.O.P "Knock Out”

  Шалтгаан : Дууны үгэнд хараалын үг орсон. Хэдий нилээн хэдэн сувгууддээр энэ дуу хориглогдсон ч гэсэн, агентлаг үгийн солиогүй.

  Hyuna  "Change”

  Шалтгаан : Насны ангилал. 19+ KBS, 15+ SBS, харин MBC суваг тачаангуй хөдөлгөөнүүдээс болоод энэ дууг гаргахыг хориглсон.

  Epic High "Breakdown”

  Шалтгаан : Хүч хэрэглэсэн хэсэг. Хүүхдүүдэд бүүр энэ клипийг үзхийг хориглосон. Учир нь клипэнд маш их цус болон зэвсэг байгаа.

  Brown Eyed Girls "Abracadabra”

  Шалтгаан : Бүжгэнд хөхөндөө хүрдэг хэсэг байгаа бас, эмэгтэй хүн эмэгтэй хүнийг үнссэн.

  Bang Yong Guk "I Remember”

  Шалтгаан : Хүч хэрэглэсэн хэсгүүд.  By: http://endonar.wordpress.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-06) Ïðîñìîòðîâ: 891 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû