Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Охидын хамтлагийн нэрний утга учир
 • Охидын хамтлагийн нэрний утга учир 1 CommentsÄîáàâèë Guest  8.27 PM (2013-01-16)


  Онлайн олон нийтийн зөвлөл дээр хэд хэдэн охидын хамттлагийн нэрний тухай гарсан байна.

  Нэгэн хэрэглэгч , "Охидын хамтлагийн нэрний утга учир” гэх гарчигтайгаар нийтэлсэн байна, мөн хэд хэдэн охидын хамтлагийн нэрний далд утгыг гаргажээ.

  Энэ хэрэглэгчийн бичснээр Girls’ Generation нэр нь : ‘Охидын үеийн ноёрхол ирж байна’ , Wonder Girls : ‘Ертөнцийг гайхшруулах охид’ , Kara нэр нь : ‘Уянглаг аялгуу’ , T-ara нэр нь : ‘Бид хөгжмийн хатан хааны тэтмийг зүүнэ’ гэх утагтай юм байна.

  Энэ хамтлагуудаас гадна, нэрнээс нь хархад элэрхий хэдн охидын хамтлаг байна, Secret нэр нь "Secret” гэсэн эг, Girls’ Day нь "Girls’ Day” гэсэн үг. A Pink хамтлаг нь ‘A Cube Entertainment‘-ийн эхний хэсгийг авч мөн англи үг болох ‘Pink’ гэсэн үгийг авжээ.

  Нэтизнүүд бичихдээ : ”Бүх охидын хамтлагийн нэр далд утаггүй юм байна, Би харлаа~”, ”Эдгээрийн зарим утга нь сэтгэл хөдөлгөм юм” , ”Би Kara-г Уянглаг аялгуу гэдэг утагтайг ыүрөөсөө мэдээгүй” , ”T-ara өөрсдийн хамтлагийн утагтаа яг таарсан байна!” гэх мэтчилэн зүйлс бичжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-16) Ïðîñìîòðîâ: 951 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: armani annyo

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 182.160.42.134  |  Огноо: (2013-01-18)

  (arma) | 2013-01-18 | Баасан|6.12 PM
  snsd tara 2n nernii utga goe um bna

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû