Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü LOEN Entertainment худал цуурхлын эсрэг арга хэмжээ авна
 • LOEN Entertainment худал цуурхлын эсрэг арга хэмжээ авна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.26 PM (2013-05-30)


  5 сарын 27-нд Loen ent цуурхлын талаар дахин мэдэгдэл хийжээ. Тэд хэлэхдээ "Бид Sns mobile messenjer-ээр тарж буй цуурхлын талаар мэдэгдэл хийх гэж байна. Эхний ээлжинд бид ийм худлаа цуурхал ийм амархан тарж байгаад үнэхээр гунигтай байна. Энэ цуурхлыг цаашид дэврүүлсэн болон эхлүүлсэн хүнийг цагдаагийн газар мэдэгдэн хуулийн арга хэмжээ авах болно.

  Мөн цаашид IU-гийн талаар бүдүүлэг сөрөг сэтгэгдэл бичсэн хүмүүсийг мөрдөж зогсоох болно. Бид та бүхнээс энэ цуурхлыг тараахаа зогсоогооч гэж гуйж байна. Мөн IU-гийн fan-үүдээс ийм цуурхал гарч та бүхний сэтгэлийг үүмүүлсэнд уучлалт гуйж байна” гэжээ.

  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-30) Ïðîñìîòðîâ: 595 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû