Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü T-ara-ийн фенүүд 'ССМ' Entertainment-руу өндөг шиджээ
 • T-ara-ийн фенүүд 'ССМ' Entertainment-руу өндөг шиджээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.28 PM (2012-08-04)
  http://edwinruser.files.wordpress.com/2012/08/20120803_tara_fan1.jpg

  Нэг гишүүнээ хассан CCM-ийн оффис-руу фенүүд нь дургүйцлээ илэрхийлэн өндөг шиджээ. Энэ талаар 8-р сарын 3-нд JTBC‘ тв-ийн 'Entertainment Exclusive' нэвтрүүлэг мэдээлж нэгэн фенээс нь ярилцлага авсан байна. Фен нь хэлэхдээ: Core Contents Media‘-ийн зажирал Kim Kwang Soo энэ бүхэнд буруутай хамтлагыг зохицуулж чадахгүй байгаа. Мөн анхнаасаа гишүүд нэмэх хэрэггүй байсан юм гэжээ. Нэмж хэлэхэд T-ara-ийн фенүүд жагсаал цуглаан байгуулахгүй гэсэн бөгөөд хэсэг уур нь хүрж сэтгэл нь хөөрсөн фенүүд нь тэдний Entertainment-руу өндөг шидсэн байна....

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-04) Ïðîñìîòðîâ: 940 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû