Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Lee Hyori, After School UEE-гээр тогложээ
 • Дуучин Lee Hyori, After School UEE-гээр тогложээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.52 AM (2013-06-13)

  Дуучин Lee Hyori, UEE-гээр ‘Barefoot Friends’ дээр тогложээ.

  Гишүүд Kim Hyun Joong-ы гэрт хонохоор болсон ба  Lee Hyori болон UEE, Kim Hyun Joong-ы орон дээр хамтдаа унтахаар болсон байна.

  Маргааш өглөө нь Hyori UEE-гийн унтаж байгаа бичлэгийг хийсэн гэсэн ба мөн ”Чи өнгөрсөн шөнө хурхирсан,” гэж хэлээд"Би тэрний бичлэгийг ч бас хийсэн.” гэжээ.

  UEE  Hyori-гийн утасны дуу хураагуураас хурхирч байгаа дууг сонсоод "Би хэзээ ч гэрлэхгүй ээ,” гэжээ.  Source
  : http://mongolianplaygirlzs.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-06-13) Ïðîñìîòðîâ: 938 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû