Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kwon Sang Woo, Jia, Fei нар ‘Chinese Zodiac’-ийн нээлтэнд
 • Kwon Sang Woo, Jia, Fei нар ‘Chinese Zodiac’-ийн нээлтэнд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.44 PM (2013-02-20)

  Холливудын алдарт жүжигчин Jackie Chan-ийн тоголсон ‘Chinese Zodiac’ кино VIP нээлтээ хийжээ. Энэ киноны нээлтийн үеээр Kwon Sang Woo, miss A Fei Jia, J.Y.Park, Rainbow, Kim Wan Sun, Oh Hyun Kyung, Han Jae Suk, Jeon Hye Bin нар очсон бөгөөд энэ үеээр Fei, Jia нарын үзэгслэн гоо нь тодорч байжээ. Жүжигчин Jackie Chan Kwon Sang Woo-тай маш дотно найзууд бөгөөд түүнтэй уулзхын тулд киноных нь нээлт Солонгост хийгдэхэд өөрийн биеэр иржээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-20) Ïðîñìîòðîâ: 396 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû