Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kwanghee, Sunhwa нар ‘We Got Married‘ нэвтрүүлэгээ орхино
 • Kwanghee, Sunhwa нар ‘We Got Married‘ нэвтрүүлэгээ орхино 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.51 PM (2013-04-12)

  20130412_kwanghee_sunhwa

  Kwanghee - Sunhwa хосууд маань ‘We Got Married‘.нэвтрүүлэгт баяртай гэж хэлэх цаг нь болсон бололтой..

  Тэднийг салах болсон талаар өнгөрсөн сард яригдаж байссан бол Кванхий-н агентлаг болох Star Empire, энэ яриаг худал хэмээн няцааж байсан.

  Гэсэн хэдий ч энэ бүхэн нь нэвтрүүлэгийнхэний зүгээр л өнгөлөн далдлалт байсан бололтой… Хосууд 8 сар гэр бүл байсны эцэст хамгийн сүүлийн ангийн зураг авалтаа хүртэл аль хэдий нь хийсэн гэнэ.

  нэвтрүүлэгийн нэгэн хөтлөгч " Кванхий Сонхуа 2 нэвтрүүлэгийн сүүлчийн ангийн зураг авалтыг хийсэн гэдэг нь үнэн. Зураг авалт энгийн байдаг шигээ л болж өнгөрсөн. Тэд өөрсдийн дууриамал гэрлэлтийг ийнхүү орхиж байгаадаа үнэхээр харамсаж бас их гунигтай байсан.” гэсэн байна.

  MBC бас нэгэн сэтгүүлч "Кванхий Сонхуа 10нд хамгийн сүүлийн зураг авалтаа хийсэн” "Бид одоогоор тэднийг оронд орох хосуудын талаар шийд гаргаагүй байна. ” гэсэн байна…

  Ийнхүү хосууд сүүлийн зураг авалтаа хийж салсан бол тэдний энэхүү нэвтрүүлэг 20нд олон нийтэд цацагдах юм байна.  source: http://endonar.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-12) Ïðîñìîòðîâ: 448 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû