Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Kim Soo Hyun “Bean Pole” брэндтэй гэрээгээ дахин сунгалаа
 • Kim Soo Hyun “Bean Pole” брэндтэй гэрээгээ дахин сунгалаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.54 PM (2013-03-17)

  Kim Soo Hyun "Bean Pole” брэндтэй дахин 2 жилээр гэрээгээ сунгажээ. Энэ жил тэрээр ганцхан солонгост ч биш хятадад ч мөн адил  уг брэндийн гол моделоор ажиллахаар болжээ.

  Bean Pole брэнд нь түрүү жилийн 2 сард Kim Soo Hyun-г ид алдартай болж байхад гол моделоороо сонгосон юм. Тэрээр ч  уг брэндийг олонд таниулж, нэр хүндийг нь хурдан өсгөж маш олон үйлчлүүлэгчдийг өөртөө татаж чадсан юм.

  BeanPole-н төлөөлөгч хэлэхдээ:”Kim Soo Hyun-и стиллэг, гэрэлтсэн, ганган,  нөхөрсөг имиж нь BeanPole брэндийн хүсэж байгаа имиж юм. Бид Kim Soo Hyun-д зориулж янз бүрийн үйл ажиллагаа төлөвлөчихсөн байгаа. Зарим нь энэ сарын сүүлээр гарна байх.”


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-17) Ïðîñìîòðîâ: 334 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû