Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хуурамч дуучин PSY Солонгос улсаас өргөгдөж очжээ
 • Хуурамч дуучин PSY Солонгос улсаас өргөгдөж очжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.11 PM (2013-05-29)  Франц улсад  нээгдсэн Канны кино наадам дээр 3 бие хамгаалагч бүхий дуучин  PSY  тоглолтын тайзан дээр гарч дуулж байсан бөгөөд энэ нь  Солонгосын дуучин биш харин түүнтэй нүүр царай, биеэрээ маш адилхан Солонгос үндэстэн , Франц иргэн Дни Торес ажээ. Тэрээр 3 настайдаа Солонгосоос Франц улсад өргөгдөн очсон нэгэн бөгөөд найз нөхөд нь түүнийг Солонгос дуучинтай адилхан гэснээр түүнтэй адилхан хувцаслаж  дуулдаг болсон гэжээ. Одоогоор хамгийн анхныхаа дууны цомгийг гаргахаар бэлдэж байгаа Франц иргэн Дни Торес , Солонгос улсад нэг удаа ч очиж байгаагүй ч дуучин PSY-ийн ачаар Солонгос орны тухай сайхнаар төсөөлж , амьдралыг үзэх үзлээ өөрчилсөн хэмээн хэлсэн байна.  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-29) Ïðîñìîòðîâ: 662 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû