Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Хамгийн өгөөмөр буюу үзэсгэлэнт эмэгтэй Idol-ууд
 • Хамгийн өгөөмөр буюу үзэсгэлэнт эмэгтэй Idol-ууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  3.40 PM (2013-04-04)

  DCInsider сайтаас "Ямар эмэгтэй од хөөрхөн бас "handsome”-ыг хослуулж чадсан бэ?” гэсэн санал асуулга 3-р сарын 26 наас 4-р сарын 2 ны хооронд явагджээ. Тэргүүн байранд Girls’ Generation хамтлагийн эрэгтэйлэг богино үстэй, эгдүүтэй гишүүн Sunny нийт саналын 16.3% (141)-ийг аван жагсжээ. Түүний дараа Yuri 13.8% (119 санал)-аар орсон байна. Yuri-гийн sexy байдал, эрүүл бие, хөрслөг бор арьс, сонирхолтой зан чанар нөлөөлсөн байна. Мөн miss A Suzy 5.6% (48), Brown Eyed Girls Narsha, 2NE1 Dara, 5dolls Hyoyoung нар дараа дараагийн байруудад оржээ.  By
  : http://snsdyuri125.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-04) Ïðîñìîòðîâ: 897 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû