Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jaejoong алдартай ододтой хамт төрсөн өдрөө тэмдэглэжээ
 • Jaejoong алдартай ододтой хамт төрсөн өдрөө тэмдэглэжээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.31 PM (2013-01-23)

  http://gokpop.org/_nw/12/55406554.jpg

  11 сарын 23 ны өдөр жүжигчин Hong  Suk Chun "Jaejoong ийн төрсөн өдөр. Түүний бүх найзууд тэмдэглэхээр ирсэн,” бас "Seung Heon, Suk Won, Lee Jae Han захирал нартай цагийг сайхан өнгөрөөлөө.” Гэж бичин тус зургийг өөрийн хувийн twitter хуудсан дээрээ тавижээ. Зургуудыг Jaejoong ийн төрсөн өдрийн үдэшлэг дээрээс авсан байна.

  Фэнүүд нь ‘’Song Seung Hon, тэр байтугай Jung suk won хүртэл түүний төрсөн өдөр дээр байна. Тэр их олон алдартныг мэддэг юм байна,” "Чи цагыг их сайхан өнгөрүүлсэн харагдаж байна,” "Jaejoong ийн зан ааш нь их гайхалтай болохоор тэр их олон найзтай байх”  гэсэн сэтгэгдлүүдийг үлдээжээ. Jaejoong 1 сарын 26 нд 27 нас хүрэх ба солонгос насаараа бол 28 хүрч байгаа юм .


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Tsendke (2013-01-23) Ïðîñìîòðîâ: 531 | Ðåéòèíã: 3.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû