Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jiyeon, Qri, Boram 3-ийн сул талууд
 • Jiyeon, Qri, Boram 3-ийн сул талууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.49 PM (2013-05-07)


  Jiyeon-ы сул тал нь тэр хэтэрхий аймхай ихэвчлэн сүнснээс их айдаг бөгөөд үхлийн хонх аймшигийн кинонд тоглоходоо арай хийн тоглосон гэнэ. мөн орой үдэш гадуур явж чаддаггүй. Гэвч тэрээр сул талаа хэзээ ч ил гаргадаггүй гэнэ.

  Qri-ийн сул тал нь Хэт их үглээ Hyomin-ийг Jinx гэх кинонд тоглох болсныг сонсоод чи тэгээрэй ингээрэй тэрийг тэгж хийгээрэй хэмээн бүтэн 8 хоног үглэсэн гэнэ. Сэтгүүлчид Qri-г их даруухан дуугаа гэж нетэд бичдэгч тэрээр хамтлагтаа хамгийн үглээ нь юм байна.

  Boram-д сул гэж бараг байхгүй тэрээр маш хөгжилтэй байж чаддаг ба хамтлагаас хамгийн дургүй гишүүн нь Areum гэнэ тэр яагаад ч юм мэдэхгүй Areum-д дургүй энийг нь нетзинчүүд ч тэр болгон мэддэггүй юм байна...
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-07) Ïðîñìîòðîâ: 1192 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû