Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Jessica-ийн Тансаг харш нетзинчүүдийн анхааралд
 • Jessica-ийн Тансаг харш нетзинчүүдийн анхааралд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  2.46 PM (2013-01-20)


  SNSD Jessica-н гэрийн хэдэн зураг онлайн сайтуудаар цацагдсан бөгөөд нетизэнчүүд "SNSD хамтлагийн Jessica-н Гангнам дахь тансаг харш” хэмээн бичицгээжээ.

  Гэрийн доторх нь чамин бөгөд тансаг байсан нь хүмүүсийн анхаарлыг татахад хүргээд байна. Жэссикагийн 3000 мкв талбай бүхий энэхүү байрны нийт үнэ нь 2,152,791 америк долларын өртөг бүхий хамгийн алдартай барилгын компаниар баригдсан, өндөр зэрэглэлд орших байр” юм байна. Мөн дотоод интерер дизайныг нь харсан хүмүүс "Гэрийнх нь энтирер дизайн ч гэсэн Жэссика шиг өвөрмөц, чамин юм гээч” гэх зэрэг сэтгэгдэл бичжээ.

  Нетизэнчүүд: ” Taeyeon ч гэсэн эцэг эхдээ ийм байр худалдаж авч өгсөн” "Ингээд харахад SNSD-ийн охидууд хэр их мөнгө олдог нь харагдаж байна” "Жэссикагийн гэр бүл анхнаасаа л хөрөнгөтэй байсан” "Үнэхээр сайхан. Азтай юмаа” гэх зэрэг сэтгэгдлийг үлдээжээ.



  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-20) Ïðîñìîòðîâ: 666 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?



Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû