Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Японы жүжигчин Sawajiri Erika, 'Changmin' үнэхээр өхөөрдөм
 • Японы жүжигчин Sawajiri Erika, 'Changmin' үнэхээр өхөөрдөм 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.16 AM (2013-04-26)

  Японы жүжигчин Sawajiri Erika-с ярилцлаганы үеэр түүнээс аль эрэгтэй жүжигчинтэй хамтран ажиллахыг хүсдэг талаар нь асуухад, Солонгос эрчүүдийг яг эмэгтэйлэг гэж хэлж болохгүй, гэхдээ тэд үнэхээр хөөрхөн миний харцыг булаадаг. Хэдий зүгээр л хараа булаам байсан ч тэдэнтэй хамтран ажиллахыг хүсдэг.” гэсэн байна. 

  Тэрээр Changmin-тай шагнал гардуулах ёслолын үеэр уулзсан талаараа ярьж мөн, "Түүнийг бяцхан уран баримал болгоод хийчихмээр их өхөөрдөм байсан.” хэмээн ярьжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-26) Ïðîñìîòðîâ: 485 | Ðåéòèíã: 4.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû