Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü IU задгай энгэртэй хувцаслалтаар хүмүүсийн анхаарлыг татаж байна
 • IU задгай энгэртэй хувцаслалтаар хүмүүсийн анхаарлыг татаж байна 0 CommentsÄîáàâèë Guest  0.02 AM (2013-03-24)
  iugame2

  Aion 4.0 online тоглоомны моделаар IU ажиллаж байгаа билээ. Тэгвэл сурталчилгааны зургийн зарим нэг хэсэг нэтизенчүүдийн анхаарлыг татсан байна.

  Зурган дээр IU түүний урт үс болон үсний даруулгатайгаа их хайр татам харагдаж байгаа юм. Түүний гэрэлтсэн өөгүй тунгалаг царай болон дөлгөөхөн инээмсэглэл нь IU-ийн үзэсгэлэнтэй гэдгийг нотолж байгаа юм. Гэхдээ түүний энгэр нь ил гарсан даашинз  түүнийг задгай харагдуулж байгаа нь зарим нэг зурган дээр буужээ.

  Нэтизенчүүд "Би энэ зургуудыг хараад үнэхээр их гайхсан” "Тэр их жин хаясан харагдаж байна, муу шүү” "Үзэсгэлэнтэйгээр инээмсэглэж буй IU амжилт” гэх мэт сэтгэгдэл үлдээжээ.


  iugame1

  iugame3

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-24) Ïðîñìîòðîâ: 975 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû