Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Open World Entertainment-ийн захирал өршөөл эрж байна
 • Open World Entertainment-ийн захирал өршөөл эрж байна 2 CommentsÄîáàâèë Guest  12.10 PM (2012-11-14)


  Trainee нараа хүчиндсэн хэргээр Open World Entertainment-ийн захирал баривчлагдсан гэж мэдээлэлж байсан.

  Захирал Jung Suk Woo trainee, дуучдаа хүчинддэг байсан хэргээр 6 жилийн хорих ял авсан. Харин 11-р сарын 13нд болсон шүүх дээр түүний өмгөөлөгч нь шүүгчдээс түүний ялыг бууруулхыг гуйж "Тэр өршөөл үзүүлээч гэж гуйж байна. Тэр өөрөө өөрийн биеээр хохиригчдийн гомдолыг тайлна гэж байна. Мөн түүний энтертайнмент Hallyu-ийг Хятадад хөгжхөд их хувь нэмэр болсон" гэжээ.
  Ингэж хэлсэн нь тэр өөрийнхөө хэргийг хүлээж байгаатай адил гэсэн. Анх энэ бүгдийг эрс үгүйсгэж байснаа дараа нь зөвхөн хамтрагчид л байсан, хэзээ ч тэднийг хүчилдэггүй байсан гэж хэлсэн. Гэтэл одоо хүчиндэж байсан гэдгээ өөрөө хүлээн зөвшөөрчихлөө.
  Дараагийн шүүх хурал 12-р сарын 11нд болно.
  *Hallyu-ийг Хятадад хөгжүүлсэн гээд л хүмүүсийг хүчиндээд байж болдог юм шиг байна шд*


  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-14) Ïðîñìîòðîâ: 555 | Êîììåíòàðèè: 2 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: indra

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 49.0.194.220  |  Огноо: (2012-11-14)

  () | 2012-11-14 | Лхагва|10.09 PM
  hallyu gj yuiin

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû