Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "IRIS 2" нээлтйн товоо зарлалаа
 • "IRIS 2" нээлтйн товоо зарлалаа 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.21 AM (2013-01-03)


  өнгөрөгч 31-ий үдэж KBS телевизийн Drama шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа болж өнгөрсөн билээ. Энэхүү шагнал гардуулах ёслолын хамгийн сонирхолтой мөч бол "IRIS 2" кино багийнхны мэдээлэл байсан юм. Удтал үзэгчдийн дунд хүлээлттэй байсан уг төсөл ирэх 2-дугаар 13-аас эхлэн KBS телевизийн 2-дугаар сувгаар үзэгчдэд хүрэхээр болсон байна.

  Киноны үйл явдлын талаар кино багийнхны зүгээс албан ёсны тайлбар хийгээгүй байгаа бөгөөд үзэгчдэд гэнэтийн сонирхолтой зүйлсээр дүүрэн бүтээл хүргэх болно гэжээ.

  Эхний цувралын од Lee Byung-hun -н оронд шинэ цувралд жүжигчин Jang Hyuk-г харин Kim Tae-hee-н оронд Lee Da-hae-г
  урьж гол дүр бүтээлгэж байгаа нь киног дэмжигчдийн зүгээс зөв сонголт хийсэн гэх дүгнэлтэнд хүргээд байна.

  Ингээд тус киноны сонирхолтой бичлэг болон зургийг та бүхэнд хүргэе.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-03) Ïðîñìîòðîâ: 762 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû