Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Idol-уудаас хэний жүжиглэлт хамгийн амжилттай байв?
 • Idol-уудаас хэний жүжиглэлт хамгийн амжилттай байв? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.01 PM (2013-04-02)

  Which K-Pop Idols-turned-Actors Were Successful?

  "My Daugher Seo Young”- CNBLUE Lee Jung Shin

  Lee Jung Shin "My Daughter Seo Young.” киногоор жүжигчний дэбүтээ хийсэн ба энэхүү дүр нь түүний олонд нилээдгүй таниулсан.

  MBC ”Rascal Sons”- After School Lizzy

  Lizzy MBC-гийн "Rascal Sons.” драманд тоглон өөрийн эгдүүтэй дүрийг гаргасан төдийгүй түүний Бусан аялга томоохон хит болсон.

  "Childless Comfort”- A Pink Son Naeun

  Son Naeun-ы тоглосон тус киноны найруулагч хэзээ ч айдолууд дундаас өөрийн кинондоо тоглуулдаггүй ба харин түүний сонгосон анхны айдол нь Son Naeun юм.Түүний хөгжилтэй төрх мөн адил киноны рэтингд нөлөөлж чадсан.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-02) Ïðîñìîòðîâ: 649 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû