Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Sunggyu Sungjong-ийн дотуур хувцасийг өмсдөг
 • Sunggyu Sungjong-ийн дотуур хувцасийг өмсдөг 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.41 PM (2012-12-05)


  INFINITE Sunggyu 'Hello' шоун дээр Sungjong-ийн дотуур хувцсыг өмсдөг гэдгээ хэлжээ.
  Sunggyu-аас "Бусад гишүүдийнхаа юмийг хэргэлдэг гишүүн байдаг уу?" гэж асуухад Sunggyu өөрөө "Заримдаа би хүмүүст хэлэлгүйгээр дотуур хувцасийг нь аваад өмсчихдөг" гэжээ. Хөтлөгч нар гайхад "Хэний хувцасийг өмсдөг юм" гэхэд "Би Sungjong-ийхд дуртай. Тэрний өнгөлөг дотуур хувцаснууд бол миний стил" гэжээ.

  *idol-ууд энгийн хүмүүсээс үнэхээр өөр байдаг юм шиг байнаа. Хэн нэгний дотуур хувцасийг амьдралдаа өмсөж байсан уу? Үгүй ядахдаа тэгж бодож байсан уу? Эсвэл энэ нэвтрүүлэг бас л нөгөө л нэг зохиолийнхоо дагуу драма шиг явж байгаан болов уу? Suzy Kim Soo Hyun-ийн талаар их ярьж шүүмжлүүлээд Twitter дээрээ юу гэж бичсэнийг нь санаж байна уу?


  By
  : http://sshem58.blogspot.com/
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-12-05) Ïðîñìîòðîâ: 517 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: olzii

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 203.194.115.203  |  Огноо: (2012-12-05)

  () | 2012-12-05 | Лхагва|9.10 PM
  suzy yu gsiin ternig oruuld ug

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû