Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü G-Dragon, CL хоёр үерхдэг + Баримтууд
 • G-Dragon, CL хоёр үерхдэг + Баримтууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.11 PM (2013-04-13)


  G-Dragon, CL хоёр үерхдэг + Баримтууд...


  • ЖиДигийн айдол охин нь чадварлаг , авьяаслаг байх ёстой. Харин Сиэлийн айдол  залуу нь загварлаг байх ёстой
  • Тэд хамтлагийнхаа ахлагчид. магадгүй ЖиДи түүнийг ахлагч болгосон байх.
  • Хоёулаа үргэлж хос хувцас өмсөцгөөсөн байдаг
  • ЖиДи үргэлж Сиэлд "Чамд хувцас чинь гоё зохисон байна гэж хэлдэг”
  • Тэр 2 2уулаа дууны үг бичдэг
  • In this Love  дуунд нь Chae – ah  гэсэн хэмнэл байдаг.
  • Тэр 2 уулаа хар цагаан өнгөнд дуртай
  • Сиэлийн бигбангаас хамгийн дуртай гишүүн нь ЖиДи
  • 2ууланд нь адилхан нарны шил байдаг
  • Зөвхөн тэр 2 л бие биенийгээ жинхэнэ нэрээр нь дууддаг.
  • YGTV  дээр байнга хамт харагддаг
  • Дуу болон загвар бол тэдний шүтээн
  • 2уулаа Крис бровний дууг дуулсан  GD Run it& CL Kiss Kiss
  • Лоллипоп дууны төгсгөл дээр зөвхөн тэр 2 л дуудлдаг
  • Зөвхөн Сиэл Жидигийн соло альбум дээр хамт дуулсан
  • YGTV  дээр ЖиДи Let’s go party дууны Сиэлийн хэсгийг дуулж байсан
  • Oh Boy you’re my Lollipop–CL
   Girl you’re my Lollipop–GD
  •  YGTV  дээр Сиэл Жиди 2 хамт байгаа нь ихэвчлэн харагдана.
  • ЖиДи твиттер дээрээ Сиэлд хайртай тухай жаахан тойруу маягаар тайлбарлан нийтэлсэн.

  Энэ үнэн эсэхийг мэдэхгүй энэ блог дээр байсныг нийтлэв: http://mnkoreanpop.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-13) Ïðîñìîòðîâ: 1218 | Ðåéòèíã: 3.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû