Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü EXO Suho болон F(x) Krystal нар учиртай юу?
 • EXO Suho болон F(x) Krystal нар учиртай юу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.44 PM (2013-05-31)

  За юуч гэсэн зүгээр энгийнээс эхлье "Хос цамц” эсвэл төстэй цамц бас хос эд зүйлс :D

  ‘B’ үсэг юуг илэрхийлж байна вэ? 

  СМ дотор үерхэж болох талаар Heechul

  СМ энт-д ер нь бол дундаа ч юмуу үерхэж болно тэгэхдээ маш сайн нуух ёстой!!

  тэгэхээр магадгүй энэ хоёр үерхдэг ч юм билүү? :D

  Хамтдаа 

  Тоглолтын бэлтгэлийн үеэр байсан гэсэн тэгэхдээ заавал хамт байх шаардлага байсан уу? :>>>

  Эгдүүтэй хоёр

  Талархал

  f(x)-ын талархал дээр Кристал

  Миний сайн найзууд болох Seungah, Gaeng, Yoonie, Shilla/Shiela, Minjae,Hyun! Хичнээн би хэлж чадахгүй ч гэсэн та нар намайг мэднэ тийм үү? 143♥ 11 жилийн туршийн миний найз Nayeonnie,Jjong, Haem, Kim Akdeok (Kim Angel), Daniel oppa, Junmyeon oppa, Kyuwan oppa, Inwook oppa, Heejungie, Ssohyunnie, цагаан өндөр Jjiyounggie, баярлалаа бас та нарт бүгдэд нь хайртай шүү! гэсэн байгаа юм

  ЕХО-гын гишүүд дундаас Кристал зөвхөн Суход талархал илэрхийлсэн байгаа юм, энэ шинэ цомог дээр Сухо Кристал талархал бичих болов уу? 

  Энэ нээх гоё тааруулцан их гоё ч дуу юм. мань хоёр бие биерүүгээ нилээн харах юмаа??  Source
  : http://mglsuyeol.wordpress.com/


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-31) Ïðîñìîòðîâ: 1920 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû