Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü EXO-K-ийн Chanyeol SNSD-г доромжилосон уу?
 • EXO-K-ийн Chanyeol SNSD-г доромжилосон уу? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  11.58 AM (2013-04-06)

  24454_141080049382267_173266314_n

  EXO-K Chanyeol-ийн Cyworld дээр Debut хийхээсээ өмнө бичиж байсан үг шуугиан тарьж байна. ТэрээрСМд Trainee  байхдаа Cyworld дээр

  Ёоооо би өнөөдөр См ороод СНСД тэй уулзсан. Бүгд будаггүй байсан болохоор их царай муутай байсан. Харин Teayeon халуухан харагдаж байсан……………………… Тэр новшын хөөрхөн Гэхдээ Hyoyoen шиг хөөрхөн биш”гэж бичсэн байжээ.Мөн үүнийг уншсан нэтзичинүүд түүнийг Хёоёнтой үерхэж байсан байж магадгүй гэж тамаглаж байгаа аж. Эксо гын фэнүүд үүнийг Фотошоп гэж байгаа ч СМын Cyworld дээр 2008 онд энэхүү бичсэн зүйл байсан байна.

  cc


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-04-06) Ïðîñìîòðîâ: 967 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû