Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй одууд Valentine өдрөөр хийсэн зургууд тайлбартай
 • Эмэгтэй одууд Valentine өдрөөр хийсэн зургууд тайлбартай 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.09 PM (2013-02-15)

   Girls’ Generation-ийн Tiffany аяган баялуу барин зургаа ахуулжээ.Тэр бичихдээ"Би аЯган баялуутай хамтдаа хуваалцаач,Би гишүүдтэйгээ идсэн. Та нарыг бялуунд дуртай байх пэнүүдээ гэжээ

   miss A ийн Suzy ягаан зүрх харваж байгаагаар ахуулжээ.Тэрээр бичихдээ " Ягаан амттанг авахдаа анхаарал болгоомжтой байгаарай гэжээ

  View image on Twitter

    Fei нь Valentine өдрийн мэнд Хэн Feiд чихэр өгөх вэ? гэжээ

  View image on Twitter

   2NE1-ийн Dara Coffee??? Цай??? Өөр???

  View image on Twitter

  2NE1-ийн Minzy Хайрын өдрийн мэнд!!!!!

   SISTAR-ийн Hyorin шоколад барисан байна Тэрээр бичихдээ ;Valentineийн өдрийн мэнд хүргэе хүн бүр шоколад аваад баяртай байгаа байх~~~~ Хамтдаа миний хайр~~~

  KARA-ийн Jiyoung бичихдээ :Nom nom Тэр шоколад биш миний хамар Би шоколад идээгүй Би идэхийг хүсэж байна Rainbow  эгч нараа өнөөдөр амжилт хүсэе Хүс Хүс гэжээ


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-15) Ïðîñìîòðîâ: 761 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû