Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2012 онд багтан эргэн ирэлтээ хийх алдартай хамтлагууд
 • 2012 онд багтан эргэн ирэлтээ хийх алдартай хамтлагууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.20 PM (2012-09-12)


  2012 ондоо багтан Тус тусдаа эргэн ирэлтээ хийх алдартай хамтлагуудыг танилцуулж байна...

  SM Entertainment-ийн уран бүтээлчдээс TVXQ- Хамтлагийн хувьд 9-р сарын сүүлээр эргэн ирэлтээ хийж магадгүй байгаа. Мөн Girls’ Generation-ийн хувьд 10-р сард солонгост эргэн ирэлтээ хийх бол шинэ залуу EXO хамтлагийнхан хэтэрхий хожуу буюу Оны сүүлээр comeback-ээ хийхээр төлөвлөөд байна. Харин SM Entertainment- энэ ондоо багтаан шинэ залуу хамтлаг төрүүлэн дебютийг нь хийлгэх төлөцлөгөөгүй байгаа юм.

  Харин YG Entertainment-ийн Уран бүтээлчдээс Big Bang хамтлагийн ахлагч G-Dragon цомог дээрээ ажиллаж байгаа бөгөөд "That XX" +19-ээс дээш насныханд зориулсан цомог нь 9-р сарын 15-аас эхлэн худалдаалагдах юм. Харин 2NE1‘ хамтлагийн хувьд цомогоо 10-р сард гаргахаар болжээ...


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-09-12) Ïðîñìîòðîâ: 1036 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû