Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй хүнээс илүү хөөрхөн эрэгтэй одууд
 • Эмэгтэй хүнээс илүү хөөрхөн эрэгтэй одууд 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.49 PM (2013-03-12)

  Shinee Taemin, Nu’est Ren, Led apple Hanbyul нар эмэгтэй хүмүүсээс илүү хөөрхөн хэмээх сэдвийн гол хүмүүс болоод байна.

  Shinee Taemin, Nu’est Ren, Led apple Hanbyul нарийг Нэтизэнүүд эмэгтэй хүмүсээс илүү гоё
  нүдтэй хэмээжээ.

  Тэаминий урт үс мөн цэцэгнээс илүү хөөрхөн харагдаж байсан юм.

  Nu’est Ren мөн хөөрхөн царай бас цагаан аристай билээ. Рэн хэлэхдээ:Би охин биш хэмээжээ яагаад гэвэл тэдний дэбүт зурагийг харсан хүмүүс охин хэмээн харсан байна.

  Led apple’s Hanbyul ни мөн энэ жагсаалтад оржээ. Тэрээр түүний гоё биэ ,киллэр инээмсэглэл,сайхан царайгаараа орсон байна.


  Нэтизэнүүд:Өхидийн хамтлагууд тэднийг үзэн ядах байхдаа,Тэд үнэхээр хөөрхөн энэ ни охидийг ичээж байгаа байх хэмээсэн байна.

  Харин чи юу гэж бодож байна?


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-03-12) Ïðîñìîòðîâ: 839 | Ðåéòèíã: 5.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû