Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Эмэгтэй idol-уудын airport fashion
 • Эмэгтэй idol-уудын airport fashion 0 CommentsÄîáàâèë Guest  12.55 PM (2013-02-26)

  Одууд тайзан дээр гялалзаж байдаг тэгвэл тэд онгоцны буудал дээр ч гэсэн адилхан. Энэ удаад эмэгтэй idol-уудын онгоцны буудал дээрх зургуудыг багцлан хүргэж байна.

  Жич: Одууд их олон удаа гадагш, дотогшоо явдаг болохоор зөвхөн "GIMPO ” онгоцны буудал дээрх зургуудыг л орууллаа.  1. SNSD

  2. T-ARA

  3. 2NE1

  4. SISTAR

  5. F(x)

  6. 4MINUTE

  7. IU

  8. KARA

  9. MISS A

  За таалагдсан байхаа. Их олон цаг сууж байж оруулсан болохоор. Дараагийн удаа ямар хамтлагын airport fashion авмаар байгаагаа хэлээрэй онгоцны буудал харгалзахгүй оруулж өгнөө.


  Êàòåãîðèÿ: K-pop Fashion | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-26) Ïðîñìîòðîâ: 1265 | Ðåéòèíã: 4.0/4
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû