Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Sunye хуримын зургаа үзүүллээ
 • Дуучин Sunye хуримын зургаа үзүүллээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  7.00 PM (2013-01-23)

  Залуу одуудаас хамгийн түрүүнд хуримаа хийж буй 'Wonder Girls" хамтлагийн ахлагч Сон Е , дөрөв хоногийн дараа болох хуримынхаа зургийг үзүүллээ.

  Тэрээр Канад улсын иргэн Солонгос залуутай гэр бүл болох гэж байгаа тухайгаа 2 сарын өмнө мэдэгдэж байгаа бөгөөд энэ жил  тэрээр 23 настай бол  түүний сүйт залуу нь 10 насаар ах юм байна.

  Сон Е хуримаа хийснээр хамтлагаасаа гарах эсэх тухай одоогоор яригдах зүйл биш гэж 'Wonder Girls"  хамтлагийн харъяалагддаг JYP интертайментаас мэдэгдээд байгаа хэдий ч , цаашдаа Канад улсад  амьдрахаар гэр орноо төвхнүүлсэн Сон-гийн хувьд цаашдаа хамтлагтаа дуулж үлдэнэ  гэхэд итгэхэд бэрх гэж сэтгүүлчид бичиж байгаа юм байна.
  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-23) Ïðîñìîòðîâ: 725 | Ðåéòèíã: 1.0/2
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû