Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин PSY 'Gangnam Style'-аар Онлайн дэлгүүр нээлээ
 • Дуучин PSY 'Gangnam Style'-аар Онлайн дэлгүүр нээлээ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.56 PM (2012-10-21)
  http://week.mn/nimages/76140b25341ddf4906c4abig.jpg

  Дуучин PSY онлайн дэлгүүр нээжээ. PSY-ын онлайн дэлгүүрээс малгай, цамц, подвоолк худалдаж авч болно. Мөн элдэв төрлийн гоёлын эдлэлүүд худалдаалагдах аж.

  Мэдээж энэ дэлгүүрийн бүх бараа Өмнөд Солонгосоос эхлэлтэй соёлын шинэ урсгал "ганнам стиль”-ийг сурталчлах аж. Дэлгүүрт худалдаалагдах бүтээгдхүүнүүд ойролцоогоор 10-25 долларын үнэтэй байна.

  http://www.hancinema.net/photos/photo253877.jpg  Дэлгүүрт нь зочлох


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-10-21) Ïðîñìîòðîâ: 768 | Ðåéòèíã: 1.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû