Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин Kim Hyun Joog энэ зун comeback aa хийнэ
 • Дуучин Kim Hyun Joog энэ зун comeback aa хийнэ 0 CommentsÄîáàâèë Guest  4.43 PM (2013-01-22)
  http://gokpop.org/_nw/12/67942237.jpg

  Энэ зун дуучин Kim hyun joog удаан хүлээгдсэн comeback аа хийхээр төлөвлөж байна.Түүний төлөөлөгч хэлэхдээ "Kim Hyun Joog comeback аа ирэх зун хийхээр төлөвлөж байгаа ба одоогоор шинэ comeback ийнхаа ажлын явцад орсон байгаа. Хэрвээ өөр асуудлууд гарахгүй бол тэр энэ зун дуучин шиг comeback аа хиинэ" гэсэн байна. Тэр анхны солонгос comeback аа хийснээс хойш өөрийн "Marry me" single ээ 2011 оны 12 сард хийж байсан билээ.

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: Tsendke (2013-01-22) Ïðîñìîòðîâ: 411 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû