Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 2PM-ээс нэг нь үерхдэг
 • 2PM-ээс нэг нь үерхдэг 1 CommentsÄîáàâèë Guest  12.09 PM (2012-11-13)


  'The Romantic & Idol' нэвтрүүлэгт 2PM Jun.K оролцсон. Тэр "Хүнтэй үерхээгүй би маш их удаж байна. Ойр хавийн минь олон хүмүүс намайг үерх гэдэг" гэжээ.
  Харин 2РМ-ээс хэн нэгэн үерхэж байгаа юу гэхэд "Яг одоо үерхэж байгаа хүн байхгүй. Байз үгүй ээ.... Нэг байгаа юм байна" гэсэн байна. Тэгээд "Би өөрөө үүндээ бүүр төөрчихлөө" гэжээ.  07:29-аас үзнэ биз дээ
  Jun.K одоо болтол SNSD Seohyun-ийг ideal type-аараа нэрлсэн хэвээрээ л байна. Анх 2008 онд 'Idol Army' дээр SNSD-ийхантай орход Seohyun-ийг урьж хосууд болсон, 'Let's Go'-г дуулж байх үедээ Seohyun таалагддаг гэж хэлж байсан, 'Win Win' нэвтрүүлэг дээр Seohyun-ийг хараад зүрхнийх нь цохилт ихэсдэг гэж байсан. Харин энэ нэвтрүүлэг дээр бас л таалагддаг эмэгэтэйг нь асуухад Seohyun. Нээрээ 4 жилийн турш ингэж явлаа шд*


  By: http://sshem58.blogspot.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-11-13) Ïðîñìîòðîâ: 632 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 4.7/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: sirena lee

  0   Spam
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 122.201.18.180  |  Огноо: (2012-11-13)

  (Sirena) | 2012-11-13 | Мягмар|4.11 PM
  Nich tiff 2 ym boluu? o.O

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû