Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучин IU, Super Junior Eunhyuk 2 гэрлэх үү?
 • Дуучин IU, Super Junior Eunhyuk 2 гэрлэх үү? 0 CommentsÄîáàâèë Guest  1.31 PM (2013-05-29)


  Саяхан IU, Eunhyuk 2-ийг 10-р сард нууцаар хуримаа хийх гэж байна гэсэн цуурхал гарч олон хүний анхаарлыг татжээ.

  Asia Today site өнөөдөр нэгэн мэдээлэл хийсэн нь "Алдартай эмэгтэй соло дуучин "А” 10 сард хуримаа хийнэ” гэсэн гарчигтай байжээ. Тийнхүү үргэлжлүүлэн "Энэхүү эмэгтэй нь одоо олон ангит кинонд тоглож байгаа бөгөөд түүний нөхөр болох хүн "Н” нь алдартай эрэгтэй хамтлагийн гишүүн” гэсэн байна.

  Энэ тухай Loen ent-ийн төлөөлөгч хэлэхдээ "Бид үнэхээр энэ цуурхалд яаж инээхээ ч мэдэхгүй байна. Энэ үнэхээр элэг хөшмөөр зүйл юмаа. Хэрвээ үнэхээр IU гэрлэхээр болвол бид үүнийг албан ёсоор хийх болно. Бидэнд нуух шаардлага байхгүй” гэжээ. Харин Asia Today энэ мэдээгээ устгасан байна.

  image  Source: http://mongolianiu.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-29) Ïðîñìîòðîâ: 1057 | Ðåéòèíã: 3.3/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû