Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Дуучид vs Жүжигчид
 • Дуучид vs Жүжигчид 0 CommentsÄîáàâèë Guest  8.56 PM (2013-02-04)


  Онлайн сайтуудаар алдартай idol буюу хамтлагийн гишүүдийн жүжигчидтэй авхуулсан зургууд цацагдаж олны дунд маргаан тариад байна.

   

  Нетизенүүдийн зарим сэтгэгдлүүдээс:

  1. [+49, -1] Үгүй дээ, жүжигчид илүү хөөрхөн. Дуучдыг жүжигчидтэй харьцуулж болохгүй.

  2. [+36, -1] Юундаа ингэж жишээд байгаа юм бэ? кккк тодорхой жүжигчид хөөрхөн байна.

  3. [+31, 0] Kim Sarang… dang…

  "Ажил мэргэжлээрээ өөр зүйлсийг үзүүлдэг хүмүүс шүүдээ. Аль аль нь л хөөрхөн”

  "Goo Hara Lee Chae Young-аас хөөрхөн”

  "Муу зүйлтэй жиших…..яаж оддыг жүжигчдийн хажууд?”

  "Одод бол зүгээр л одод шүүдээ, жүжигчидтэй харьцуулж жиших шаардлагагүй”

  "f(x)-ийн азгүй эгч нар минь…ㅠㅠㅠㅠ”


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-04) Ïðîñìîòðîâ: 804 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû