Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Dani, Chris Brown-тай дунд сургуульд байхдаа танилцсан
 • Dani, Chris Brown-тай дунд сургуульд байхдаа танилцсан 0 CommentsÄîáàâèë Guest  9.52 PM (2013-05-12)

  T-ara-ийн гишүүд Dani-ийн ачаар Chris Brown-тай холбоо тогтоосон байна. Dani дунд сургуулид байхаасаа эхлэн Chris Brown-ийг таньдаг байсан бөгөөд саяхан Chris Brown Dani-г АНУ-д байгаа гэдгийг мэдээд өөрийнхөө California-ийн San Jose-д болох ‘94.9 Wild Jam‘ радио тоглолт дээрээ урьжээ.

  Тоглолтын дараа Dani Brown-тай уулзаад удахгүй T-ara хамтлагын гишүүн болох талаараа ярьжээ. Тэр Psy-ийн ачаар K-pop-ийг мэддэг болсон болхоор энэ талаар мэдэх гэж сонирхжээ. T-ara саб хамтлагын "Countryside Life" дууны клипийг үзээд Chris Brown N4-тай уулзмаар байгаа гэдгээ хэлж 11нд тэднийг урьжээ. Гэхдээ 11нд T-ara хамтлагынхан ‘Dream Concert’ тоглолтонд оролцож байсан болхоор өнөөдөр буюу 12нд Лос Анжелесруу яваж байгаа.CCM-ийн төлөөлөгч "T-ara N4 удахгүй Chris Brown-тай уулзана” гэжээ.  Source: http://mongolianqueens.wordpress.com/

  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-05-12) Ïðîñìîòðîâ: 765 | Ðåéòèíã: 3.9/9
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü
Àðõèâû