Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü CL Дебютээс хойш нэг ч удаа уйлж үзээгүй гэхдээ...
 • CL Дебютээс хойш нэг ч удаа уйлж үзээгүй гэхдээ... 0 CommentsÄîáàâèë Guest  5.14 PM (2013-01-27)

  Анхны соло тоглолтоо 2NE1 ахлагч CL хийсэн. Тайзны арыг LED гэрэлнүүдээр бүрхэж, CL өөрийн гайхалтай DJ хийх чадвараараа тайзийг асааж чадлаа. Энгийн байдгаасаа ч илүүтэйгээр энэ дуунуудыг бүтээжээ.

  "Өнөөдрийг угтан авхад бэлэн байна уу? Өнөөдөр бүгдээрээ үнэхээр галзуу мэт тоголцгооё!” гэж хэлж үзэгчдийг суудлаас нь босгож чаджээ.

  Бид нөөдрийг хүртэл маш их бэлтгэл хийсэн , энэ ямар байна? Чамд сайхан бана уу? Дэбютээс хойш хүмүүсийн өмнө хэзээ ч үйлж байгаагүй, гэвч өнөөдөр тоглолтын үйл явдал дээр би нулимасаа барих хэрэгтэй боллоо. Намайг хайралдаг дэмждэг бүх хүмүүст маш их талархаж явдаг. Надад байгаа бүхийл зүйлсээ та бүхэнд харуулах болноо. Чи галзуурхад бэлэн байна уу, тийм үү? Бүгдээрээ хамтдаа тоголцгоох уу? " гэж хэлжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-01-27) Ïðîñìîòðîâ: 647 | Ðåéòèíã: 2.0/3
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû