Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü "City Hunter" 11-дүгээр анги HD /Монгол хэлээр/
 • "City Hunter" 11-дүгээр анги HD /Монгол хэлээр/ 4 CommentsÄîáàâèë Guest  3.31 PM (2012-07-16)


  Lee Yoon-Sung (Lee Min-Ho) нь Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгчийн Хөх ордонд Үндэсний Харилцаа Холбооны сүлжээний хэлтэст ажилладаг нэгэн. Тэрээр АНУ-ийн MIT-д мэдээлэл технологийн инженерийн тэргүүн зэргийн чадвар эзэмшсэн бөгөөд эцгийнхээ өшөөг авахаар ирсэн нь энэ. Lee Yoon-Sung Хөх ордонд ажиллаж байх зуураа хамт ажилладаг бие хамгаалагч бүсгүй Kim Na-Na (Park Min-Young) -тай хайр сэтгэлийн холбоотой болно.  Êàòåãîðèÿ: Драма Кино | Äîáàâèë: GoKpop (2012-07-16) Ïðîñìîòðîâ: 1045 | Êîììåíòàðèè: 4 | Ðåéòèíã: 5.0/1
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 4


   Сэтгэгдэл: 4
   Нэр: badraa

  0  
    Сэтгэгдэл № 4  |  IP: 103.10.21.101  |  Огноо: (2012-12-25)

  () | 2012-12-25 | Мягмар|3.57 PM
  ene yun sign in facebook gd bgan be sda

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 3
   Нэр: zesee zesee

  0  
    Сэтгэгдэл № 3  |  IP: 180.235.180.202  |  Огноо: (2012-12-21)

  (zed) | 2012-12-21 | Баасан|11.09 PM
  ygd garku bga yum be

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 2
   Нэр: solmate

  0  
    Сэтгэгдэл № 2  |  IP: 122.201.18.144  |  Огноо: (2012-07-16)

  () | 2012-07-16 | Даваа|7.07 PM
  buh angiig n tavij blkumuu??

   -------------- GoKpop.Org --------------


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: ucodesrudo514 ucodesruM3arM

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 103.10.22.52  |  Огноо: (2012-07-16)

  (nagi) | 2012-07-16 | Даваа|4.57 PM
  goy kino shu thanks admina

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû