Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü 'T-ara' 9-р сард comeback-аа хийх магадлалтай байна
 • 'T-ara' 9-р сард comeback-аа хийх магадлалтай байна 1 CommentsÄîáàâèë Guest  9.01 PM (2012-08-29)


  T-ara хамтлагийнхан хэцүү асуудалд ороод хэсэг чимээгүй байсан ч 9-р сарын 7-нд Music bank нэврүүлэг дээр өөрсдийн comeback-аа хийх магадлалтай байна...

  Хамтлагийн олон гишүүд хэцүү асуудлуудтай тулгарч байгаа ч тэд comeback-аа хийхийг хүсэж байгаа хэмээн KBS телевиз тэдний comeback-аа хийхийг зөвшөөрсөн бөгөөд, Music Bank-ийн талаас хэлэхдээ: T-ara -ийн агентлагаас бидэнтэй холноо барьсан ч хараахан зөвшөөрч шийдэгдээгүй байгаа. 9-р сарын 7-нд ямар ямар хамтлаг дуучдыг оролцуулхаа ч хараахан шийдээгүй байна гэсэн мэдээллийг өгчээ....


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2012-08-29) Ïðîñìîòðîâ: 753 | Êîììåíòàðèè: 1 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 1


   Сэтгэгдэл: 1
   Нэр: Зуны Цас

  0  
    Сэтгэгдэл № 1  |  IP: 202.9.47.129  |  Огноо: (2012-09-02)

  (Мичид) | 2012-09-02 | Ням|10.22 PM
  nep xund n j nileed unaj bn shuu txde ergeed sergex bxooo

   -------------- GoKpop.Org --------------
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  burtuu_0602
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  kamehame98897667
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ohin3402
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  uugaa_0001
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû