Îïèñàíèå ñàéòà

Dark Light
Ñëó÷àéíàÿ èãðà
Íîâîñòü Cho Hyun Young IU-тай адилхан гэгдсэн хэвээр л
 • Cho Hyun Young IU-тай адилхан гэгдсэн хэвээр л 0 CommentsÄîáàâèë Guest  10.57 AM (2013-02-22)
  image

  Өмнө нь бас нэгэн сэлка нь үнэхээр IU-г санагдуулам гэгдэж байсан Rainbow хамтлагийн Hyun Young саяхан болсон хамтлагийнхаа эргэн ирэлтэн дээрээ бас л IU-тай адилхан гэсэн хүмүүсийн бодлыг төрүүлжээ.  image

  Тэр энэ comeback-даа зориулж нэлээн их жин хассан бас гадаад төрх нь ч өөрчлөгдсөн. Энэ үзүүлбэр нь Inkigayo-гийн 17-ны дугаар дээрх Rainbow хамтлагийн comeback байсан
  юм. Зургийг харсан хүмүүс ” Би үнэхээр түүнийг IU байна л гэж бодсон” "Тэр одоо жингээ хассан. Cho Hyun Young сайхан харагдаж байна” "Энэ зурган дээр тэр яг л IU-гийн ихэр шиг харагдаж байна” гэх мэт сэтгэгдэл үлдээжээ.


  Êàòåãîðèÿ: Мэдээ мэдээлэл | Äîáàâèë: GoKpop (2013-02-22) Ïðîñìîòðîâ: 712 | Ðåéòèíã: 0.0/0
  Âñåãî êîììåíòàðèåâ: 0
  Äîáàâëÿòü êîììåíòàðèè ìîãóò òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
  [ Ðåãèñòðàöèÿ | Âõîä ]
Ñëó÷àéíûé Îáçîð èãû
  uuganchimeg433
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  zayauka
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  ariko_g0811
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
  cyrap_bna
  Mэдээ: 0
  Оноо: 0
  Бүлэг: Гишүүн
Ïîñëåäíèå îáçîð èãðû
Âèäåîîáçîð èãðûÎïðîñ

Манай сайт танд таалагдаж байна уу?Ïîñëåäíèå êîììåíòàðèè
  GoKpop
  Мэдээ: 2325
  Форум пост: 33
  Бүлэг: Эзэн
  Сэтгэгдэл: 52
  Zip
  Мэдээ: 48
  Форум пост: 21
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 215
  HoTknighT
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 11
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 1
  Sirena
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 10
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 188
  Ritm
  Мэдээ: 0
  Форум пост: 2
  Бүлэг: Гишүүн
  Сэтгэгдэл: 0
Ìèíè-÷Àò

  Зөвхөн гишүүд бичих эрхтэй тул та манайд гишүүнээр элсээрэй!
Êàëåíäàðü Àðõèâû